español | english | català

Més projectes

Software de generació de documents amb marcat CE

Aplicació per a l'empresa Centroalum basada en les tecnologies Flex i Air d'Adobe.

Les principals característiques de l'aplicació són la compatibilitat amb els diferents sistemes operatius existents i la sincronització de dades en temps real. Mitjançant un sistema d'actualitzacions, l'aplicació sempre disposa de les dades més recents del servidor central de l'empresa Centroalum, deixant la possibilitat de treballar sense connexió amb les últimes dades obtingudes en l'última connexió.

L'objectiu de l'aplicació és dotar als usuaris de la possibilitat de generar documents de marcatge CE d'una manera ràpida i eficaç, amb una interfície intuïtiva que deixa posar les dades tècniques fàcilment.

Les funcionalitats bàsiques són les següents:

- Generació de documents PDF corresponents al marcatge CE
- Registre de manteniment de màquines
- Registre de no conformitats
- Gestió de clients
- ...

Client: Centroalum

Centro Alum es va fundar en 1984 com a empresa distribuidora d'alumini per a la construcció i l'habitat.

Les instalacions centrals estan ubicades a Sabadell (Vallès Occidental), junt a un dels nuclis viaris més estrategics de Catalunya, la autopista C-58 (Barcelona-Manresa) y la autopista AP-7 que boreja la franja costera entre França i el Llevant. Aquesta privilegiada situació asegura una rapida i efectiva logistica amb els clients i proveïdors.
Twitter Delicious Digg Facebook

compartir

Pàgines web · plantilles web Microsoft Windows - Linux - Apple Mac - Mysql - PHP - HTML4 - HTML5 - Adobe FLEX - Adobe AIR - Adobe FLASH

Edertone Advanced Solutions S.L.

comercial@edertone.com

Castellar del Vallès (08211) · Barcelona · Spain

Pàgina generada en: 0.0252s