español | english | català

Aplicacions RIA | Software a mida | Aplicacions mòbils | Consultoria

Smartphones - tablets

Dispositius mòbils

Programació avançada per a tablets i smartphones

El notable creixement del mercat de dispositius mòbils ha provocat un augment exponencial de l'interès en desenvolupar aplicacions per a smartphones i tablets. Aquests dispositius aporten una excel.lent mobilitat, que unida a la seva cada vegada major potència de càlcul, permet la creació d'aplicacions altament interactives. D'altra banda, la possibilitat d'incorporar la filosofia Cloud als desenvolupaments mòbils augmenta les possibilitats i productivitat de forma exponencial, permetent a aquests dispositius formar part de sistemes software molt més complexos.

Integració amb sistemes Cloud

El sector d'aplicacions empresarials es beneficia cada vegada més dels desenvolupaments orientats al núvol, comunament coneguts com a tecnologia Cloud. Aquesta aproximació permet potenciar cada vegada més la centralització de les dades i la disponibilitat d'aquestes tant temporal com geogràficament. Aquest tipus d'ecosistemes de software requereixen cada vegada més desenvolupaments orientats a dispositius mòbils, que permetin baixar els costos i arribar a un major nombre de terminals. Per complir aquest objectiu, Edertone utilitza tecnologies multi plataforma que permeten distribuir la mateixa aplicació a dispositius de diferents fabricants, evitant la necessitat d'un desenvolupament diferent per a cada sistema operatiu, minimitzant els errors i potenciant l'eficiència dels projectes.

Ipad - Blackberry - Android - Iphone

Beneficis de les tecnologies multi plataforma

L' ús de tecnologies multi plataforma per al desenvolupament d'aplicacions mòbils aporta grans avantatges. Al tractar-se d'un mercat molt variable, no es pot garantir que els fabricants de sistemes operatius i dispositius segueixin sent majoritaris en diferents períodes de temps. El fet de desenvolupar aplicacions que no depenguin específicament d'una plataforma en concret garanteix que els canvis de plataforma no siguin problemàtics i accelera exponencialment el desenvolupament per a diversos dispositius. Actualment hi ha diversos entorns que permeten aconseguir aquesta fita, entre els quals destaca Adobe AIR, permetent la integració de llenguatges altament estesos com el Javascript, Flex, AS3 o HTML5.

Adobe FLEX - Adobe AIR - HTML 5 - Javascript - Adobe Flash

A Edertone som especialistes en el desenvolupament d'aplicacions multi plataforma per a dispositius mòbils com smartphones o Tablets.

Twitter Delicious Digg Facebook

compartir

Pàgines web · plantilles web Microsoft Windows - Linux - Apple Mac - Mysql - PHP - HTML4 - HTML5 - Adobe FLEX - Adobe AIR - Adobe FLASH

Edertone Advanced Solutions S.L.

comercial@edertone.com

Castellar del Vallès (08211) · Barcelona · Spain

Pàgina generada en: 0.0023s